MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KS. PIOTRA SKARGI

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

„Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa” – to hasło nowego cyklu duszpasterskiego. Czteroletni program nawiązuje do 1050. rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy przeżywać w 2016 r. – Świętowanie tej rocznicy jest ważne, ale nie może być celem samym w sobie – wyjaśnia abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa. – Chcemy, by wspomnienie historycznego wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi, jakim było przyjęcie chrztu przez naszych pierwszych władców, stało się impulsem do odnowienia i umocnienia naszej wiary – mówi abp. Gądecki.

Przez najbliższe cztery lata praca duszpasterska będzie się skupiała wokół następujących haseł: Wierzę w Syna Bożego (2013/2014), Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię (2014/2015), Nowe życie w Chrystusie (2015/2016), Idźcie i głoście (2016/2017). Każdy rok duszpasterski został powiązany ze znakiem nawiązującym do liturgii chrztu. Będą to kolejno: świeca, krzyż, woda i biała szata oraz olej.

Przygotowanie do rocznicy Chrztu Polski jest ściśle powiązane z nową ewangelizacją. – Znajomość naszej przeszłości pozwala nam odkrywać i doceniać chrześcijańskie korzenie, z których wyrastamy. To z kolei ma służyć patrzeniu na teraźniejszość przez pryzmat wiary w Boga, by w konsekwencji budować naszą przyszłość na fundamencie doświadczenia żywego spotkania z Jezusem Chrystusem – tłumaczy abp Gądecki.

Cele programu na rok 2016/2017

W czwartym i zarazem ostatnim roku programu Przez Chrystusa..., ma być podejmowany temat skutków i owoców zjednoczenia się z Chrystusem, od chwili chrztu św. Polski Kościół ma stać się kościołem misyjnym, z jeszcze ściślejszą współpracą pomiędzy osobami duchownymi, konsekrowanymi oraz misjonarzami.

Podstawowym celem nowego programu duszpasterskiego jest ukazanie ochrzczonym, że poprzez chrzest święty oraz sakrament bierzmowania, wszyscy jesteśmy powołani do głoszenia Słowa Bożego i zobowiązani, aby codziennym życiem świadczyć o przynależności do Chrystusa. Z kolei w tych działaniach ma nas umacniać Eucharystia.

Działania katechetyczne i duszpasterskie, powinny zmierzać przede wszystkim do pogłębienia wiary w Chrystusa i poczucia zjednoczenia z Nim. Należy wyjaśnić na czym polega misyjność Kościoła oraz to, że przebiega ona dwutorowo – do wewnątrz – czyli osób ochrzczonych (nie tylko wierzących), jak również na zewnątrz – czy do osób, które w swoim życiu nie poznały jeszcze Chrystusa, ani nie skorzystały z sakramentu chrztu świętego.

Podczas katechez, zarówno tych szkolnych jak i parafialnych – duszpasterze powinni odnosić się do nauki Chrystusa, kształtować w uczniach postawę chrześcijanina podążającego śladem uczniów Jezusa, który w swoim codziennym życiu zechce podjąć misję głoszenia przynależności do Zbawiciela.

Ostatni etap Czteroletniego Programu duszpasterskiego, przeżywany będzie pod Patronatem Matki Bożej Fatimskiej, której setna rocznica objawień przypada na maj 2017 r. Jest to zatem doskonały czas, aby przybliżyć wiernym przesłanie fatimskie i zachęcić ich do modlitwy o pokój na świecie.

Dzisiaj jest

wtorek,
26 września 2017

(269. dzień roku)

Święta

Wtorek, XXV Tydzień zwykły Rok A, I Dzień powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Licznik

Liczba wyświetleń:
403621