Wielki Post przygotowuje nas do przeżycia najgłębszych tajemnic naszej wiary – męki, śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego. Niechaj będzie to czas pogłębionej modlitwy i refleksji nad Pismem Świętym, czas duchowego wzrostu i nawrócenia.

 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane jest w naszym Kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 16:30

 Nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną odprawiane jest w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15:00

 Bardzo serdecznie zapraszam do wspólnego rozważania misterium męki Jezusa Chrystusa podczas wielkopostnych nabożeństw.

 

 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 02.03 – 04.03.2016 r.


 

02.03.2016 r. /środa/

17:00 – Msza św. z nauką

18:00 – po Mszy Św. nauka dla młodzieży

 

 

03.03.2016 r. /czwartek/

  9:00 – Msza św. z nauką

17:00 – Msza św. z nauką

18:00 – po Mszy Św. nauka dla młodzieży

 

04.03.2015 r. /piątek/

  8:30 – Spowiedź św.

  9:00 – Msza św. z nauką ogólną

16:00 – Droga Krzyżowa

16.30 – Spowiedź św.

17.00 – Msza św. z nauką ogólną

18:00 – po Mszy Św. nauka dla młodzieży

 

„Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa” – to hasło nowego cyklu duszpasterskiego. Czteroletni program nawiązuje do 1050. rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy przeżywać w 2016 r. – Świętowanie tej rocznicy jest ważne, ale nie może być celem samym w sobie – wyjaśnia abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa. – Chcemy, by wspomnienie historycznego wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi, jakim było przyjęcie chrztu przez naszych pierwszych władców, stało się impulsem do odnowienia i umocnienia naszej wiary – mówi abp. Gądecki.

Przez najbliższe cztery lata praca duszpasterska będzie się skupiała wokół następujących haseł: Wierzę w Syna Bożego (2013/2014), Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię (2014/2015), Nowe życie w Chrystusie (2015/2016), Idźcie i głoście (2016/2017). Każdy rok duszpasterski został powiązany ze znakiem nawiązującym do liturgii chrztu. Będą to kolejno: świeca, krzyż, woda i biała szata oraz olej.

Przygotowanie do rocznicy Chrztu Polski jest ściśle powiązane z nową ewangelizacją. – Znajomość naszej przeszłości pozwala nam odkrywać i doceniać chrześcijańskie korzenie, z których wyrastamy. To z kolei ma służyć patrzeniu na teraźniejszość przez pryzmat wiary w Boga, by w konsekwencji budować naszą przyszłość na fundamencie doświadczenia żywego spotkania z Jezusem Chrystusem – tłumaczy abp Gądecki.

Celem podstawowym programu Nowe życie w Chrystusie (2015/2016) jest podjęcie działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu. Darem dla Kościoła w Polsce są Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, które przeżywać będziemy pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Chrzest Polski przed 1050 laty oraz nasz sakrament chrztu to początek doświadczenia Bożego Miłosierdzia na naszych ziemiach i w naszym życiu. Treści te dopełnia ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.