„Modlitwa za zmarłych jest

ważną powinnością,

bowiem nawet jeśli odeszli w łasce

i w przyjaźni z Bogiem,

być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia,

by dostąpić radości Nieba”.

/św. Jan Paweł II/

 

Miesiąc listopad poświęcony jest pamięci o zmarłych. Listopadowe dni sprzyjają refleksji nad życiem, jego sensem i przemijaniem. Wiara budzi w nas nadzieję na zmartwychwstanie i życie wieczne. W tym czasie częściej odwiedzamy groby naszych bliskich, zapalamy znicze, modlimy się za nich.

Modlitwa za zmarłych ma ogromne znaczenie, zarówno dla dusz czyśćcowych, jak i dla nas, modlących się. Jest to wzajemna pomoc.

Dusze czyśćcowe same nie mogą sobie pomóc, potrzebują i oczekują naszej pomocy. Najskuteczniejszym sposobem może być: ofiara Mszy Świętej, przyjęcie Komunii Św. w intencji dusz czyśćcowych, odprawienie Drogi Krzyżowej, odmówienie modlitwy różańcowej, odpusty, jałmużna i dobre uczynki. Każde cierpienie fizyczne, czy duchowe ofiarowane za dusze czyśćcowe przynosi im ulgę, palenie świec, jako akt pamięci i miłości również pomaga duszom czyśćcowym.

Z kolei dusze czyśćcowe mogą zapewnić opiekę nam. Zmarły, który dzięki nam został uwolniony z czyśćca, wstawia się za nami do Pana Jezusa w Niebie. Dzięki modlitwie za zmarłych zapewniamy sobie orędowników na wieczność.

W miesiącu listopadzie istnieje możliwość zyskania odpustów za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pojednania i pokuty, przyjęcie Komunii sakramentalnej, pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga i modlitwy za zmarłych oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

W Uroczystość Wszystkich Świętych na Mszy św. o godz. 12:00 na cmentarzu wspominać będziemy zmarłych Parafian w minionym roku.

Za Zmarłych polecanych przez parafian modlić się będziemy na nabożeństwach wieczornych według ustalonego porządku:

2.11. - godz. 16:30 - ul. Demokratów, 1-Maja, Parkowa

3.11. - godz. 16:30 - ul. Kolejowa, J. Matejki, M. Kopernika

4.11. - godz. 16:30 - ul. Nadbrzeżna, Partyzantów

5.11. - godz. 9:00 - ul. Krótka, Leśna, Chłopska, M. Reja, J. Kochanowskiego

8.11. - godz. 16:30 - ul. Pionierska, Robotnicza, Sportowa

9.11. - godz. 16:30 - ul. gen. K. Świerczewskiego, Wojska Polskiego, Zamkowa, Mniszków, Miedzianka i bez ulicy

 

Zapraszam Państwa do udziału we wspólnej modlitwie.

Wieczny odpoczynek racz dać im Panie...

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KS. PIOTRA SKARGI

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

„Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa” – to hasło nowego cyklu duszpasterskiego. Czteroletni program nawiązuje do 1050. rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy przeżywać w 2016 r. – Świętowanie tej rocznicy jest ważne, ale nie może być celem samym w sobie – wyjaśnia abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa. – Chcemy, by wspomnienie historycznego wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi, jakim było przyjęcie chrztu przez naszych pierwszych władców, stało się impulsem do odnowienia i umocnienia naszej wiary – mówi abp. Gądecki.

Przez najbliższe cztery lata praca duszpasterska będzie się skupiała wokół następujących haseł: Wierzę w Syna Bożego (2013/2014), Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię (2014/2015), Nowe życie w Chrystusie (2015/2016), Idźcie i głoście (2016/2017). Każdy rok duszpasterski został powiązany ze znakiem nawiązującym do liturgii chrztu. Będą to kolejno: świeca, krzyż, woda i biała szata oraz olej.

Przygotowanie do rocznicy Chrztu Polski jest ściśle powiązane z nową ewangelizacją. – Znajomość naszej przeszłości pozwala nam odkrywać i doceniać chrześcijańskie korzenie, z których wyrastamy. To z kolei ma służyć patrzeniu na teraźniejszość przez pryzmat wiary w Boga, by w konsekwencji budować naszą przyszłość na fundamencie doświadczenia żywego spotkania z Jezusem Chrystusem – tłumaczy abp Gądecki.

Celem podstawowym programu Nowe życie w Chrystusie (2015/2016) jest podjęcie działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu. Darem dla Kościoła w Polsce są Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, które przeżywać będziemy pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Chrzest Polski przed 1050 laty oraz nasz sakrament chrztu to początek doświadczenia Bożego Miłosierdzia na naszych ziemiach i w naszym życiu. Treści te dopełnia ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.