MIEDZIANKA. W MIEDZIANCE

28.08.2016 godz. 19:00 (NIEDZIELA)

 

MIEDZIANKA. w Miedziance to wydarzenie w naszym jeleniogórskim świecie bezprecedensowe. Spektakl MIEDZIANKA. na podstawie reportażu Filipa Springera o małym górniczym miasteczku i jego siedemsetletniej historii od powstania do niemal całkowitego unicestwienia w latach 70tych XX wieku chcemy przenieść do… Miedzianki i pokazać go na rynku, który teraz jest wielką łąką otoczoną nie kamienicami, jak to było jeszcze w latach 50tych, a po prostu lasem.

Spektakl, który zagramy przed kościołem (jedynym, który przetrwał wyburzanie miasta) dla mieszkańców kilku domów, których jakimś cudem nie zrównano z ziemią, a także dla mieszkańców pobliskich Janowic Wielkich i jeleniogórzan, których wielu było kiedyś mieszkańcami Miedzianki będzie próbą skonfrontowania języka sztuki z rzeczywistością. Będzie także wielkim prezentem i pełną emocji inscenizacją dla ludzi, którzy zostali pozbawieni swojego miejsca na ziemi.

MIEDZIANKA. w Miedziance to wydarzenie, które zostanie zorganizowane przez Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze po raz drugi. W ubiegłym roku plenerowa prezentacja spektaklu cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że całe przedsięwzięcie postanowiliśmy zorganizować dla Państwa powtórnie.

Tekst: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

 

WYDARZENIA NA ZAMKU BOLCZÓW:

14:05 – spotkanie na parkingu stacji Janowice Wielkie z przewodnikami, przejście na Zamek Bolczów

15:00 – pokaz spektaklu KAŻDEMU EVEREST na Zamku Bolczów*

16:30 – zejście z Zamku Bolczów do Janowic Wielkich wraz z przewodnikami

 

WYDARZENIA W MIEDZIANCE:

15:00-18:30 – warsztaty w Miedziance: warsztaty fotograficzne prowadzenie: Aleksandra Szwarc) oraz warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży (prowadzenie: Młody Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

17:00 – oprowadzanie po Miedziance (Paweł Nowak)

18:00 – pokaz starych pocztówek z Miedzianki w Kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela

18:15 – pokaz powarsztatowy „Włącz światło” (prowadzenie: Elżbieta Wysakowska-Walters)

19:00 – pokaz spektaklu MIEDZIANKA. W MIEDZIANCE*

 

* Sprzedaż i rezerwacja biletów w kasie teatru czynnej od 16 sierpnia.

 

 

U W A G A  !!!

 W okresie wakacyjnym Msze św. sprawowane są:

– od wtorku do soboty o godz. 8:30.

–  w niedzielę o godz. 8:30, 10:00 /Miedzianka/ i 11:30

 W sprawach kancelaryjnych proszę o kontakt telefoniczny.

POWSTANIE WARSZAWSKIE

1 sierpnia 1944 r

 

GLORIA VICTIS

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KS. PIOTRA SKARGI

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

„Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa” – to hasło nowego cyklu duszpasterskiego. Czteroletni program nawiązuje do 1050. rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy przeżywać w 2016 r. – Świętowanie tej rocznicy jest ważne, ale nie może być celem samym w sobie – wyjaśnia abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa. – Chcemy, by wspomnienie historycznego wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi, jakim było przyjęcie chrztu przez naszych pierwszych władców, stało się impulsem do odnowienia i umocnienia naszej wiary – mówi abp. Gądecki.

Przez najbliższe cztery lata praca duszpasterska będzie się skupiała wokół następujących haseł: Wierzę w Syna Bożego (2013/2014), Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię (2014/2015), Nowe życie w Chrystusie (2015/2016), Idźcie i głoście (2016/2017). Każdy rok duszpasterski został powiązany ze znakiem nawiązującym do liturgii chrztu. Będą to kolejno: świeca, krzyż, woda i biała szata oraz olej.

Przygotowanie do rocznicy Chrztu Polski jest ściśle powiązane z nową ewangelizacją. – Znajomość naszej przeszłości pozwala nam odkrywać i doceniać chrześcijańskie korzenie, z których wyrastamy. To z kolei ma służyć patrzeniu na teraźniejszość przez pryzmat wiary w Boga, by w konsekwencji budować naszą przyszłość na fundamencie doświadczenia żywego spotkania z Jezusem Chrystusem – tłumaczy abp Gądecki.

Celem podstawowym programu Nowe życie w Chrystusie (2015/2016) jest podjęcie działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu. Darem dla Kościoła w Polsce są Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, które przeżywać będziemy pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Chrzest Polski przed 1050 laty oraz nasz sakrament chrztu to początek doświadczenia Bożego Miłosierdzia na naszych ziemiach i w naszym życiu. Treści te dopełnia ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.